protupožarna vrata Dierre idra

Kvaliteta koja se postavlja kada je zaštita protiv požara orijentirana ne samo prema materijalnim stvarima, nego prije svega zaštiti ljudskoga života, IDRA je oštar i fleksibilan odgovor, realiziran za sigurnost u stambenim prostorima, trgovačkim centrima, skladišnim prostorima, auto salonima, kinima i drugim javnim ustanovama.

Zahvaljujući svojoj kvaliteti, IDRA protupožarna vrata jesu ona koja su uspjela unaprijed zadovoljiti sve strožije zakonske zahtjeve.

Certificirana na obostranu protupožarnost po HRN EN 13501-2:2010 normi, na T-60 i T-120 i na dimonepropusnost Sm na topli dim.