FIRECUT EI2 30

firecut protuprovalno-protupožarna vrata

FIRECUT EI2 30. Radi se o protuprovalno-protupožarnim vratima vrhunskih performansi s vrlo visokim tehničkim sadržajem, koja objedinjuju otpornost na vatru i pokušaje provale. Naravno, ona pritom ne gube ništa od svog efektnog izgleda.

Vrata FIRECUT EI2 30 su čvrsta, robusna i sigurna. Posjeduju certifikat usklađenosti sa standardom HRN EN 13501-2:2010, u dvije verzije otpornosti na vatru EI2 30 (30 min.) i EI2 60 (60 min.), te su dobila i  certifikat protuprovalnosti klase 3 po HRN EN 1627 normi, homologizirana su od strane uglednog instituta IGH. Vrata posjeduju zaštitu od hladnog dima Sa, a uz dodatno brtvljenje i protudimnost na topli dim Sm/S200.

Po narudžbi, FIRECUT EI2 30 se može opremiti i hidrauličkim samozatvaračem certificirani po normi EN 1154.

protuprovalna vrata Dierre Firecut vanjska

Vanjska strana

protuprovalna vrata Dierre firecut unutarnja

Unutarnja strana

STRUKTURA
Dupli lim

GRANIČNIK OTVARANJA
Klasični

DEVIJATOR
Hook klin + gornja šipka

BROJ I TIP FIKSNIH KLINOVA
6 Shild

VANSTANDARNE MJERE
– Širina min: 700 mm
– Širina max: 900 mm
– Visina min: 1810 mm
– Visina max: 2200 mm

KARAKTERISTIKE

Klasa protuprovalnosti
– Osnovna: 3 klasa
– Min: 3 klasa
– Max: 3 klasa 

Toplinska izolacija
– Osnovna: 1,3 w/m2×K
– Min: 1,3 w/m2×K
– Max: 1,3 w/m2×K 

Zvučna izolacija
– Osnovna: 39 dB
– Min: 39 dB
– Max: 43 dB

protuprovalna vrata Dierre Firecut

Apertura vrata

Tablica dostupnih mjera

firecut opis