IDRA REI 60 / REI 120

Protupožarna čelična vrata

Kvaliteta koja se postavlja u javnosti, kada je zaštita protiv požara orijentirana ne samo prema materijalnim stvarima, nego prije svega zaštiti ljudskoga života, Idra je oštar i fleksibilan odgovor, realiziran za sigurnost u stambenim prostorima, trgovačkim centrima, skladišnim prostorima, auto salonima, kinima i drugim javnim ustanovama.
Zahvaljujući svojoj kvaliteti, Idra protupožarna vrata jesu ona koja su uspjela unaprijed zadovoljiti sve strožije zakonske zahtjeve.  Certificirana na obostranu protupožarnost po HRN DIN 4102-5 normi, na T-60, T-90 i T-120.

Katalog PROTUPOŽARNIH VRATA IDRA