CONTEMPORERY STYLE

VRATA ZA INTERIJERE CONTEMPORARY STYLE
Najveća moguća izražajnost i najčišća sinteza udruženih dizajna i tehnologije. Svoje oblike i materijale Dierre stvara u vidu prefinjenog i samosvojnog tumačenja suvremenog stila.
ZAMISLITE
Drvo. Prirodno, skupocjeno i živo.
Drvo u sadašnje vrijeme, protumačeno preciznim i originalnim utjecajem na njegovu tvar.
Kreativnost se kreće duž više usporednih putanja i stiže na odredište u kojemu se istraživanje i tehnološka inovacija slijevaju u čisti eleganciju.
PROSTOR
Prostor se uvišestručuje i oslobađa suvišnoga u sebi: Dierre vrata “next generation”, daju nove definicije okolišu.
Bilo da potvrđuju svoj zamjetljivi suvremeni karakter, ili pak da na površinama odaju dojam opuštene mješavine raznih izraza.
Prilagodljiva, suštinska, jedinstvena.

STILIZIRANI DETALJI
Istančan dizajn, tehnička rješenja u stalnoj evoluciji, uvijek točan i nikad banalan odabir pribora, fino dorađena funkcionalnost i izrazita osebujnost.
Te nadasve, beskonačne mogućnosti pri izboru i personalizaciji koje, svojom iznenađujućim bogatstvom tonova i boja, mogu pružiti samo RAL lakovi.

Prepoznatljivi Dierre stil uvijek zna kako se udružiti sa stilom ljudi koji će oživjeti ova vrata.