Protupožarna vrata Dierre

protupožarna vrata Dierre idra

Trgovine, škole, bolnice, trgovački centri, kina i kazališta: protupožarna vrata presudno doprinose sigurnosti požara u javnom okruženju.

Protupožarna vrata Dierre certificirana su i odobrena za vatrootpornost prema europskoj normi EN 1634, izdanoj nakon određenih ispitivanja koja jamče sukladnost s rigoroznim standardima.

scroll up button