Protupožarna vrata Dierre

protupožarna vrata Dierre idra

Trgovine, škole, bolnice, trgovački centri, kina i kazališta: protupožarna vrata presudno doprinose sigurnosti požara u javnom okruženju.

Protupožarna vrata Dierre certificirana su i odobrena za vatrootpornost prema europskoj normi HRN EN 1634 na obostranu protupožarnost 30,60, 90, 120 minuta, izdanoj nakon određenih ispitivanja koja jamče sukladnost s rigoroznim standardima.